Cesta na grad 22, 8290 Sevnica
E-mail: gs-sevnica@guest.arnes.si
Telefon: 07 81 41 640, Fax: 07 81 41 642
 

Denarni prispevki za izobraževanje

DENARNI PRISPEVKI ZA IZOBRAŽEVANJE V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

Finančna sredstva za delovanje šole v pretežni meri namenjata Ministrstvo za šolstvo in šport ter ustanoviteljica Občina Sevnica, s prispevkom staršem (v skladu s 83. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja) pa se pokrivajo materialni stroški osnovnega glasbenega izobraževanja, za katere lokalna skupnost ne zagotavlja sredstev.

 • Mesečni prispevek staršev
  Pouk inštrumenta ali petja (z obveznimi predmeti): 23,00 € (10 x v šolskem letu)
  Pouk predšolske glasbene vzgoje in glasbene pripravnice: 13,00 € (10 x v šolskem letu)
  Olajšave:
  drugi otrok iz družine polovico prispevka
  tretji otrok iz družine tretjino prispevka
 • Vpisnina
  Enkratni znesek ob vpisu v novo šolsko leto: 20,00 €
 • Prispevek za izposojo šolskega inštrumenta
  Mesečno:
  10 €
  30 € (za harfo)

Ob vpisu v GŠ starši z izpolnjenim vpisnim listom podpišejo tudi izjavo in se obvežejo, da bodo redno in sproti poravnavali prispevek za izobraževanje.