Cesta na grad 22, 8290 Sevnica
E-mail: gs-sevnica@guest.arnes.si
Telefon: 07 81 41 640, Fax: 07 81 41 642
 

Organi šole

Ustanovitelj in organi upravljanja

Ustanovitelj: Občina Sevnica

Svet zavoda:

(oblikovan v marcu 2016 in imenovan za obdobje štirih let)

  • predstavniki delavcev šole: Martina Prevejšek – predsednica, Franc Lipovšek, Gabrijela Lisec, Iris Matić, Andreja Zupanc (nadomestna predstavnica do konca mandata)
  • predstavniki ustanovitelja: Marija Bedek, Damijan Ganc, Janez Kukec
  • predstavniki staršev: Urška Colner, Petra Majcen, Gorazd Švelc

Svet staršev:

  • oddelek za klavir in harmoniko: Jerneja Rojc, Boris Zgonc, Helena Žveglič
  • oddelek za godala in brenkala: Petra Majcen, Franc Plesnik, Andreja Kobal, Damijana Polak, Cvetka Štih
  • oddelek za pihala: Bernarda Androjna, Andreja Brečko, Urška Colner
  • oddelek za trobila, tolkala in petje: Darko Grubešić, Zala Jazbec, Karmen Hribar
  • oddelek za predšolsko glasbeno vzgojo in glasbeno pripravnico: Vesna Zorec

Ravnateljica: Katja Krnc

Učiteljski zbor

Tehnično in administrativno osebje:

Poslovna sekretarka: Gabrijela Lisec
Računovodkinja: Janja Pavčnik Šalamon (računovodsko in finančno svetovanje d.o.o. LIIR)
Hišnik: Andrej Fon
Čistilka: Jela Bojić