Program glasba

Program: GLASBA

Na naši šoli izvajamo pouk naslednjih inštrumentov ali predmetov:

1. orkestrski instrumenti in petje:

 • godala: VIOLINA, VIOLA, VIOLONČELO,
 • pihala: FLAVTA, KLARINET, SAKSOFON,
 • trobila: ROG, TROBENTA, POZAVNA, TUBA, EVFONIJ,
 • TOLKALA,
 • PETJE;

2. drugi instrumenti:

 • instrumenti s tipkami: KLAVIR, HARMONIKA,
 • brenkala: KITARA, HARFA,
 • KLJUNASTA FLAVTA;

3. ljudska glasbila:

 • CITRE.

Trajanje izobraževanja – število let
OSNOVNO GLASBENO IZOBRAŽEVANJE
Predmeti oz. programi, stopnje, trajanje izobraževanja in starost učencev

Predmet
nižja stop.
1. obdobje
nižja stop.
2. obdobje
SK
višja stopnja
skupaj
*starost
spodnja
*starost
zgornja
Opomba
Klavir 
2
4
6
2
8
7
9
 
Harmonika
2
4
6
2
8
7
9
 
Violina
2
4
6
2
8
7
9
 
Violončelo
2
4
6
2
8
7
9
 
Harfa
2
4
6
2
8
7,9
11
mala pedalna – 7 let
pedalna harfa – 9 let
Kitara
2
4
6
2
8
8
10
 
Klj. flavta
2
4
6
2
8
7
9
 
Viola
2
4
6
2
8
7
9
 
Flavta
4
6
2
8
9
11
 
Klarinet
2
4
6
2
8
9
11
 
Saksofon
2
4
6
2
8
9
11
 
Trobenta
2
4
6
2
8
9
12
 
Rog
2
4
6
2
8
9
11
 
Pozavna
2
4
6
2
8
9,11
18
altovska pozavna – 9 let
pozavna – 11 let
Tuba
2
4
6
2
8
11
18
 
Druga konična trobila
2
4
6
2
8
10
18
 
Tolkala
4
6
2
8
9
18
 
Harfa
2
4
6
2
8
7,9
11
mala pedalna – 7 let
pedalna harfa – 9 let
Citre
/
4
4
2
6
9
11
 
Petje
/
4
4
2
6
17, 18
24
ženske – 17 let
moški – 18 let
Glasbena pripravnica
 
 
 
 
1
6
 
 
Predšolska glasbena vzgoja
 
 
 
 
1
5
 
 

Pouk inštrumentov in petja poteka individualno in sicer dvakrat tedensko 30 oz. 45 minut.

OSTALI OBVEZNI PREDMETI GLASBENEGA PROGRAMA

 •  NAUK O GLASBI in SOLFEGGIO

Od 1. do 6. razreda je nauk o glasbi obvezen za vse učence pri individualnem pouku, obiskovanja pouka solfeggia pa so obvezni učenci, ki so vpisani na višjo stopnjo kateregakoli inštrumenta oziroma petja. Pouk nauka o glasbi in solfeggia traja praviloma enkrat tedensko 90,  60 oz. 45 minut (glede na normativ – število učencev v posamezni skupini).

Priporočljivo je, da nauk o glasbi oz. solfeggio obiskujejo, brez pavziranja, tudi učenci, ki so pri inštrumentu v nižjem razredu kot pri naukom o glasbi oz. solfeggiu (npr. učenci, ki so se vpisali oz. prepisali na drug inštrument, in so pred tem končali pouk v posameznem razredu nauka o glasbi oz. solfeggia).

 • ORKESTRALNA in KOMORNO-ANSAMBELSKA IGRA

Orkester in komorna igra sta obvezna predmeta vzgojno-izobraževalnega programa glasba.

Komorna igra je obvezna za vse učence, skladno s predmetnikom.

Učenci orkestrskih inštrumentov (godal, pihal, trobil in tolkal) v zadnjih razredih nižje stopnje in na višji stopnji sodelujejo v šolskem pihalnem in godalnem ter harmonikarskem orkestru.

V orkestru in komornih ansamblih lahko sodelujejo tudi učenci nižjih razredov. Po presoji učenčevih sposobnosti jih predlagajo učitelji glavnega predmeta v dogovoru z vodjo orkestra. H komornim ansamblom in k orkestrom so vabljeni tudi tisti, ki so šolanje že končali.

 • KOREPETICIJE

Korepeticije se izvajajo v skladu s predmetniki ter normativi in standardi v glasbenih šolah pri učencih pihalnega, godalnega, trobilnega, pevskega oddelka in tolkal.

(Visited 673 times, 1 visits today)
Dostopnost