Organi šole

Ustanovitelj in organi upravljanja

Ustanovitelj: Občina Sevnica

Svet zavoda:

(oblikovan 28. 5. 2020 in imenovan za obdobje štirih let)

 • predstavniki ustanovitelja: Jože Kukec, Betka Salmič, Estera Savić Bizjak
 • predstavniki staršev: Zala Jazbec (namestnica predsednika), Franc Plesnik,
  Vesna Zorec
 • predstavniki delavcev šole: Ernest Kramar – predsednik,
  Betka Cimperšek, Ana Mlakar, Andreja Zupanc

Svet staršev š. l. 2022/23

Oddelek za KLAVIR in HARMONIKO:

 • Vesna Zorec
 • Suzana Prijatelj
 • Saša Stušek

Oddelek za GODALA:

 • Mojca Osredkar Mergole
 • Petra Valenčak

Oddelek za BRENKALA:

 • Vesna Zorec
 • Boris Lisec
 • Urška Jamšek

Oddelek za PIHALA:

 • Bernarda Androjna
 • Zala Jazbec

Oddelek za TROBILA, TOLKALA in PETJE:

 • Tanja Udovč
 • Zala Jazbec
 • Bernarda Androjna

Program PREDŠOLSKE GLASBENE VZGOJE in GLASBENE PRIPRAVNICE:

 • Franja Božič

Ravnateljica: Katja Krnc

Učiteljski zbor

Tehnično in administrativno osebje:

 • Poslovna sekretarka: Gabrijela Lisec
 • Računovodkinja: Janja Pavčnik Šalamon (računovodsko in finančno svetovanje d.o.o. LIIR)
 • Vzdrževalec informacijske opreme: Igor Kuželj
 • Hišnik: Andrej Fon
 • Čistilka: Jela Bojić

 

(Visited 647 times, 1 visits today)
Dostopnost