Predšolska glasbena vzgoja

Program: PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA (PGV)

 

Program predšolske glasbene vzgoje (PGV), ki je namenjen zgodnjemu odkrivanju in razvijanju glasbene nadarjenosti otrok, traja 1 šolsko leto. Namenjen je otrokom po dopolnjenem 5. letu starosti. Pouk poteka enkrat tedensko in traja 45 minut.

Pomen predšolske glasbene vzgoje je v tem, da otroku omogoča intenzivnejši in bolj sistematičen pristop do glasbene vzgoje že v najzgodnejšem, predšolskem obdobju. Pri pouku otroci skozi igro razvijajo glasbene sposobnosti.

(Visited 265 times, 1 visits today)
Dostopnost