VPIS NOVIH UČENCEV V ŠOLSKO LETO 2023/2024:

Obvestilo o zbiranju prijav za vpis v šolsko leto 2023/2024 bo objavljeno v aprilu in
maju na spletni strani in oglasni deski v šoli, na portalu MojaObčina.si, v časopisih
Grajske novice in Posavski obzornik, posredovano bo vrtcem in osnovnim šolam
sevniške občine. Razpis za vpis bo objavljen med 3. do 15. majem 2023 na šolski spletni
strani in oglasni deski v šoli.

PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA in GLASBENA PRIPRAVNICA

Vpis v programa predšolske glasbene vzgoje in glasbene pripravnice se opravi brez sprejemnega preizkusa.

INSTRUMENTALNI POUK in PETJE

Vpis v prvi razred inštrumenta in petja se opravi na podlagi opravljenega sprejemnega preizkusa. Glasbena šola daje prednost vpisu bolj nadarjenih učencev ter učenju orkestrskih inštrumentov in petja.
Glede na število prijavljenih kandidatov bodo sprejemni preizkusi izvedeni po razporedu med 22. in 30. majem 2023, v primeru prostih mest pa še med 21. in 25. avgustom 2023 (naknadni rok).
O rezultatih sprejemnih preizkusov bodo učenci obveščeni po pošti do 10. junija 2023.

SPREJEMNI PREIZKUS

Pri preizkusu ne ugotavljamo otrokovega glasbenega znanja, temveč glasbene in fizično-motorične sposobnosti – glasbeno nadarjenost, ki je potrebna za pouk posameznih glasbenih instrumentov.

EVIDENČNO ZBIRANJE PRIJAV ZA VPIS UČENCEV V 2. IN VIŠJE RAZREDE

Učenec se vpisuje v vsako šolsko leto posebej in sicer z izpolnjenim Vpisnim listom in poravnanim stroškom vpisa (vpisnina). Evidenčno zbiranje prijav za vpis učencev v 2. in višje razrede bo že med 5. in 25. aprilom 2023; evidenčno zbiranje prijav je namreč podlaga za najavo prostih mest za vpis novih učencev v š. l. 2023/2024.

 

 

POMEMBNI DATUMI

OBVESTILO O ZBIRANJU PRIJAV ZA VPIS v š. l. 2023/2024 april, maj 2023
OBJAVA RAZPISA ZA VPIS v š.l. 2023/2024 3. do 13. maj 2023
SPREJEMNI PREIZKUS ZA VPIS 20. do 30. maj 2023
VPIS UČENCEV v 1. razred 10. junij 2023
SPREJEMNI PREIZKUS ZA VPIS – naknadni rok za prosta mesta 22. do 25. avgust 2023
VPIS UČENCEV – naknadni rok za prosta mesta 26. do 31. avgust 2023

Za vpis v programa predšolske glasbene vzgoje in glasbene pripravnice se sprejemni preizkusi ne opravljajo.

(Visited 656 times, 1 visits today)